Tipsport Registrace

Pravidla výměny tipů K2profi
(dále jen systém nebo k2profi)

(Těmito pravidly se řídí všichni, kteří se účastní systému a jsou registrovanými uživateli kolemdvou.cz)

 

1. Popis a smysl systému, úrovně (účastníci, čekatelé, START), povinnosti a práva osob ze systému podle úrovní

Zájemce o k2profi se zaregistruje, následně se přihlásí na START přes odkaz REGISTRACE.

START

 - na STARTu je 40 týdnů - zasílá 1 sólo tiket za týden

 - po 40 týdnech dojde k přeřazení do příslušné ligy podle dosažené úspěšnosti

 - při záporné úspěšnosti -2,01 a více dojde k automatickému vyřazení z K2profi

Úrovně systému:

0 % návratnosti .... 100 % ............................. 105 % ........................ 110 % ........................ 115 % ............... a více

"prales"

"III. liga"

II. liga

I. liga

Extraliga

 - zasílá 1 sólo tiket za týden

 - pohybuje se v úrovních podle

 % návratnosti

 - při dosažení indexu

 úspěšnosti mínus 2,01 = vyřazení

 - zasílá 1 sólo tiket za týden

 - pohybuje se v úrovních podle

 % návratnosti

 - zasílá 1 sólo tiket za týden

 - pohybuje se v úrovních podle

 % návratnosti

 

 - zasílá 1 sólo tiket za týden

 - pohybuje se v úrovních podle

 % návratnosti

 - zasílá 1 sólo tiket za týden

 - pohybuje se v úrovních podle

 % návratnosti

 

Jaké kdo vidí souhrny tipů (křížek označuje, které tipy vidíte):

v jaké jste úrovni

ˇ

START

"prales"

"III. liga"

II. liga

I. liga

Extraliga

Návštěvník X          

START

X

 

 

 

 

 

"prales"

X

X

 

 

 

 

"III. liga"

X

X

X

 

 

 

II. liga

X

X

X

X

 

 

I. liga

X

X

X

X

X

 

Extraliga

X

X

X

X

X

X

Přístup ke všem tipům K2profi

X

X

X

X

X

X

 

2. Základní pojmy, jaký tip a kurz zasílat

 1. správce systému:propitak

 2. tip: jeden sólo zápas = tip - sportovní událost s uvedením předpokládaného výsledku, který se zadá v Zaslat tip

 3. tiket: - obsahuje jeden sólo zápas, který se zadá v Zaslat tip

 4. kurz tipu: zadá se do Zaslat tip podle těchto pravidel

Tipy s kurzy 1,79 a nižšími nelze na tiket přidat.

 1. oficiální výsledky: výsledky sportovních událostí dle oficiálních výsledků příslušné sázkové kanceláře

 2. týden: je časový úsek, ve kterém se mohou přidávat tipy (pondělí až neděle 23:00 hodin)

 3. nick: jméno, pod kterým se člověk účastní výměny tipů

 4. OK: tento výraz, používaný mimo celkovou statistiku znamená správný tip či tiket, tj. že zaslaný tip se shoduje s oficiálním výsledkem, pokud se zápas neodehraje, nedohraje bere se tento tip jako by se nezaslal, ale nepočítá se pauza

 5. KO: tento výraz, používaný mimo celkovou statistiku znamená špatný tip či tiket, tj. že zaslaný tip se neshoduje s oficiálním výsledkem

 6. pauza (trestná): tento výraz, používaný mimo celkovou statistiku znamená, že účastník k2profi nezaslal tip na daný týden podle těchto pravidel, hodnotí se -0,5 bodu

 7. pauza (plánovaná): když uživatel ví, že nebude moci tipovat, může si vzít 5x za rok (kdykoli) plánovanou pauzu a nebude penalizován -0,5 bodem

DŮLEŽITÉ PRO ZADÁVÁNÍ TIPU:

- tip/tiket musí být zaslán nejpozději 30 minut před začátkem utkání

- LZE zadat téměř jakýkoli tip na jakoukoli sázkovou příležitost z nabídky sázkových kanceláří

je nutné zadat tip, který bude mít výsledek OK v uvedeném kurzu nebo KO nebo VOID nebo se neodehrál = STORNO ... NELZE zadat tip na čtvrtinové asijské handicapy (např. -1,75, -1,25), kde nový kurz vypočítává podle výsledku, DNB a celé handicapy či under/over jsou povoleny
- NELZE zadávat ve stejném týdnu dva stejné tipy (dublovat)
- je třeba zadat tip, který se odehraje v daném týdnu, tz. Pondělí až Neděle včetně nočních zápasů z neděle na pondělí
- kurz se zadává dle aktuálnosti příslušné sázkové kanceláře, v případě podvodu (uživatel zadá příliš velký kurz než je realita), tento tip bude smazán, uživatel upozorněn a v případě dalšího porušení bude jeho účet smazán
- tipy budou manuálně vyhodnocovány, v případě chyby nás kontaktujte zprávou pro propitak nebo e-mailem, v případě problému dohledat oficiální výsledek, mohu kontaktovat příslušného uživatele o doložení odkazu na oficiální výsledek
- tipy s kurzy 1,79 a nižšími nelze na tiket přidat. Smysl systému výměny tipů je zasílat hodnotné tipy, proto kurz od 1,80
- nelze zasílat tipy na zápasy, které byly již odehrány

- uživatelé, kteří budou mít 5 trestných pauz v řadě, budou ze systému vyřazeni. Tuto řadu 5-ti trestných pauz přeruší zaslání tipu nebo plánovaná pauza, pak uživatel není vyřazen.

 

Závěr týdne: zasílaní tipů pro aktuální týden končí nočními zápasy z neděle na pondělí, poté je systém uzavřen, aby admin mohl ukončit uplynulý týden, systém přepočítal statistiky a nastavil nový týden. V tuto krátkou administrační dobu nelze zasílat tipy.

 

Tipy, které nebudou zaslány podle těchto pravidel nebudou vyhodnoceny a nebudou se počítat do statistik.

 

 

3. Vyhodnocení tiketu a hodnocení systému

 

Vámi zaslaný tip/tiket je vyhodnocen ručně podle oficiálních výsledků a je mu přiřazeno buď OK nebo KO nebo st (STORNO), pokud nebyl zaslán žádný tip v týdnu je přiřazena pauza (tj. hodnota -0,5). Poté je toto zaznamenáno do celkové statistiky. Vše probíhá automaticky na internetových stránkách.

Hodnocení úspěšnosti lidí a celé výměny tipů se řídí, tz. % návratnosti a indexem úspěšnosti. Počítá se takto:

% návratnosti: součty kurzů u OK tiketů za jednotlivé týdny děleno (počty všech tiketů plus (pauzy děleno 2)) krát 100

Index úspěšnosti: součty kurzů u OK tiketů za jednotlivé týdny mínus (počty všech tiketůplus (pauzy děleno 2))

čistý zisk (yield): % návratnosti mínus100

 

Příklad reálný:

11. týden
1. tip
Phoenix:Montreal 2 (2,45) OK, tz. tiket vyšel, tz. OK (+2,45 bodu)
2. tip
Vancouver:Rangers 1 (1,80) KO, tz. tiket nevyšel, tz. KO (-1,0 bodu)


% návratnost činí 2,45 děleno 2 krát 100 = 122,5 %
index úspěšnosti činí činí 2,45 mínus 2 = +0,45

čistý zisk (yield) činí 122,5 %mínus 100 = +22,50 %


Příklad matematický:

% návratnosti = ((k1 + k2 + k3 + ....+ kn)*100)/(n+l+(p/2))

kde k1, k2 , ... jsou kurzy tipů nebo tiketů, které vám vyjdou (OK)
n je počet těchto výherních tipů nebo tiketů
l je počet tipů nebo tiketů, které vám nevyšly

p je počet pauz

 

5. Plánované pauzy, odečet pauz

 

Každý z úrovní systému Extraliga, I. liga, II. liga, III. liga, "prales", má právo si naplánovat tz. plánovanou pauzu, až 15 týdnů (dle dohody i více) v jednom roce (nemusí být za sebou, vybírat se mohou postupně), po tuto dobu nezasílá tipy a nebude mu pauza počítána jako pauza (-0,5 bodu), plánovanou pauzu si označení v odkazu PLÁNOVANÉ PAUZY.

Každému z úrovní systému Extraliga, I. liga, II. liga, III. liga, "prales" bude na začátku nového kalendářního roku odečteno max. 5 pauz.

 

6. Vyřazení z výměny tipů

 

Pokud člověk nezasílá tipy, má 5x trestnou pauzu v řaděnebo zasílá špatné tipy a dosáhne v indexu úspěšnosti -02,01 bodů, tak je ze systému vyřazen.

 

7. Komunikace

 

Komunikace se správcem systému je prostřednictvím e-mailu kolemdvou@kolemdvou.cz nebo přes soukromou zprávu ve zdvořilé formě dle etického kodexu (nevyžaduji vykání), správce systému byl měl na otázky odpovědět do 2 dnů (pokud správce systému nebude schopen komunikovat (dovolená, dlouhodobá nemoc, apod.), oznámí toto na těchto internetových stránkách a po tuto dobu nebude komunikovat), na neetické e-maily správce systému nemusí odpovídat.

 

8. Změny

 

Správce systému si vyhrazuje právo zrušit víkend, v tomto víkendu nebudou účastníkům zaznamenány OK, KO a pauzy a je brán jako kdyby nebyl, toto ovšem oznámí na těchto stránkách systému. Správce systému si vyhrazuje právo změny pravidel a textů systému k2profi.

 

9. Podmínky prodeje tipů - přístupu k souhrnu tipů K2profi

1) Uživatel si kupuje přístup ke kompletnímu "Souhrnu tipů K2profi", po zalogování vidí tipy z Extraligy, I. ligy, II. ligy, pralesu, žumpy a STARTu

2) KolemDvou.cz negarantuje ziskovost tipů, poskytuje tímto pouze elektronický přístup do systému výměny tipů. Zodpovědnost za případné sázky je pouze na příslušném uživateli - kupujícím přístupu k souhrnu tipů.

3) Tipy uživatel - kupující využívá výhradně pro svoji potřebu, nesmí tipy dále šířit (zdarma či za úplatu) třetí osobě, nesmí dát svůj přístupový nick a heslo třetí osobě. V případě zjištění porušení této podmínky (např. kontrola IP adres), bude uživateli zrušen účet bez nároku vrácení peněz.

 

10. Podmínky výdělku uživatelů na K2profi bez STARTU

1) Z vybraných zaplacených "Přístup k souhrnu tipů K2profi" se tvoří bank K2profi v každém pololetí

- za kalendářní měsíc vyberu určitý objem peněz za "Přístup k souhrnu tipů K2profi" a do banku se z tohoto objemu vloží hodnota měsíčního % Yieldu celkové K2profi bez STARTU (např. prodám "Přístup k souhrnu tipů K2profi" v objemu 20000 Kč a K2profi bez STARTU udělá % Yield +12 % = do banku jde 2400 Kč).

Takto se tvoří pololetní bank K2profi, který si rozdělí aktivní účastníci K2profi bez STARTU poměrem dle získaných indexů úspěšnosti za dané období

- v roce jsou dvě pololetí: první polovina roku, tj. 1.-26. týden a druhá polovina roku, tj. 27.-52. týden

- na začátku pololetí se zaznamená stav indexů úspěšnosti, od toho se odečte stav indexů úspěšnosti na konci pololetí = uživatelé, kteří budou v zisku, tak si rozdělí příslušnou částku v poměru svého zisku z indexu úspěšnosti

Příklad:
Ve druhém pololetí 2012 bude bank K2profi 43000 Kč
K2profi se bude k 52. týdnu účastnit jen 7 osob, z toho pouze 5 bude mít za to období kladný index úspěšnosti
Petr +21,28
Karel +16,23
Jirka +10,22
Ivan +2,50
Radek +0,53

Vypočítáme poměr, tedy celkem je součet indexů 21,28+16,23+10,22+2,5+0,53 = 50,76 = 100 % (1 bod je 1,97 %)
Podíly a odměny tedy budou:
Petr +21,28 = 41,92 % z 43000 Kč = odměna cca 18026 Kč
Karel +16,23 = 31,97 % z 43000 Kč = odměna cca 13748 Kč
Jirka +10,22 = 20,13 % z 43000 Kč = odměna cca 8657 Kč
Ivan +2,50 = 4,93 % z 43000 Kč = odměna cca 2121 Kč
Radek +0,53 = 1,04 % z 43000 Kč = odměna cca 448 Kč
 

2) Odměny z prodeje SMS tipů z K2profi.

- za každou odeslanou SMS s tipem z K2profi pro NEsponzora (i veřejnost), tak získá autor tipu 10 kredit = 20,- Kč. Na konci pololetí se udělá vyúčtování - export odeslaných SMS a každému sázkaři z K2profi je vyplacena celková částka odměny za SMS tipy z K2profi.

2) Finance jsou vypláceny uživatelům buď na bankovní účet vedený v České republice nebo přes Skrill (Moneybookers). Pro uživatele má odměna charakter ostatního příjmu.

3) Finanční odměna bude vyplácena na základě Jména, Příjmení, Bydliště, Datumu narození, věk uživatele musí být 18 let a více.

4) Ztráta nároku na podíl ze zisku: pokud uživatel vypadne z K2profi a má nevyplacenou odměnu, ztrácí nárok na vyplacení této odměny. Odměna za SMS tipy bude vyplacena.

 


Tipsport Pyramida


Chance registrace

Vtipy
Tipy na sázení
Betting tips

Med od Jirky


Výměna odkazů:

Betting shop - pomůcky, odkazy a tipy na sázení
Studio Ipanema - grafické a reklamní studio
Hledáte kam na výlet? Jsme komunita lidí, kteří si sdílí zajímavé a dobré tipy na výlety, přidejte se.
Hockeytown Blog
Časopis pro muže sázkaře, sázka na jistotu.

Art of Wrestling
madrista.cz - Real Madrid CF
nasetipy.com - tipovanie, tipovaci web, tipuj, stávkovanie, bet, dobrý tip
Chance Registrace

Kurzové sázení zažilo velký nástup v 90. letech 20. století., při kurzových sázkách je rozhodující správně určit vítěze sportovního zápasu či události. Před začátkem zápasu vypisují sázkové kanceláře hodnoty kurzů na vítězství domácích a hostů. Různé sázkové kanceláře mají odlišné kurzy a také různé druhy sázek. Sázky sázkové kanceláře přijímají také na remízu, dvojtipy, under/over, 1. poločas, 2. poločas, 1. třetinu, dá gól či přesné skóre zápasu a mnoho jiných druhů sázek. Pro sázení se v současné době nejvíce využívá prostředí internetu, kdy sázkař podává své sázky a tikety v internetových sázkových kancelářích, to je online sázení. Druhou možností sázení je podat si sázky v kamenné sázkové kanceláři.

Sázkaři pro tipy na sázení využívají především informace o týmech či hráčích, jakou kdo má formu, sledují sportovní statistiky, vzájemné zápasy, poslední zápasy. Pro úspěšné sázení lze doporučit sledovat a sázet na týmy či hráče, kteří mají delší série výher nebo naopak sázet proti týmům či hráčům, kteří mají větší série proher.

Dobré tipy na sázení také často vznikají v uzavřeném sázkařském fóru či klubu, na internetu jsou také populární a masově navštěvované sázkařská fóra, která se věnují tipování a sázení. Na většině sázkařských stránek naleznete tipy zdarma či FREE tipy, obvykle tato stránka či autor negarantuje žádnou návratnost. Existují také weby o sázení, které poskytují placené tipy, tedy placený servis v podobě zasílání tipů na e-mail či SMS zprávou. Obvykle garantují alespoň vrácení ceny, když jsou tipy v mínusu. U placených tipů je třeba být na pozoru z důvodu možných podvodů.

Populární v sázkařském prostředí jsou stránky, nabízející tipovací soutěž o finanční ceny. Zde si mohou zejména mladí sázkaři vyzkoušet své tipování na "sucho" bez vložení svých financí a nic neriskovat, ale mohou vyhrát nějakou zajímavou cenu v podobě bonusu u sázkové kanceláře.